Diagnostické audity

Potrebujete diagnostiku stavu vo firme a navrhnúť najvhodnejšiu terapiu? Nízka výkonnosť, slabý Performance Management, nedôvera, plytvanie zdrojmi – materiálnymi aj ľudskými, odolnosť voči zmenám, nevhodná organizácia práce, permanentná kríza,...Máme pre vás diagnostické audity – analýzu a vyhodnotenie potrebných zmien vo firme. Na záver vám dodáme návrh potrebných zmien a pomôžeme vám s ich implementáciou.

© Copyright 2023 HumanX GROUP. All Rights Reserved.