Leadership Development

Leadership nie je vrodený, je to súbor vlastností a zručností prístupných každému z nás. HumanX GROUP sa zaoberá rozvojom líderských schopností a zručností u svojich klientov podľa aktuálneho stavu a kvality Leadership potenciálu manažérov. Poskytujeme komplexný program interaktívneho rozvoja manažérskych zručností v minimálnom rozsahu rozdelený do 8 dvojdňových modulov. Absolventi vypracúvajú a v záverečnom kolokviu predstavujú vybranú spracovanú Leadership tému. Témy zadáva spoločnosť klienta a vždy vyjadrujú pálčivý problém z oblasti Leadershipu. Meriame progres a viditeľné výsledky. Humanistické princípy Leadershipu je to, čo presadzujeme v našom prístupe a čo nás robí takými úspešnými.

© Copyright 2023 HumanX GROUP. All Rights Reserved.