Koučing

Koučovanie predstavuje účinnú metódu osobného a pracovného rozvoja, ktorej cieľom je umožniť naplnenie potenciálu, zvýšenie osobnej spokojnosti a osvojenie si zručností potrebných pre zvýšenie výkonnosti. Konkrétne zameranie koučovania je prispôsobované potrebám a cieľom klienta v súvislosti so zámerom objednávateľa a uskutočňuje sa vo vzájomnej interakcii a aktívnej spolupráci kouča a koučovanej osoby. Vzťah kouča a koučovaného je založený na partnerstve a spoločnom úsilí o dosiahnutie vytýčených cieľov. Kouč v tomto procese hrá úlohu sprostredkovateľa a pomocníka uvedomení si tohto potenciálu a pri jeho samotnej aktivácii.
Naši ICF certifikovaní skúsení koučovia pomáhajú ujasniť, nastaviť, alebo prerámcovať si postoje a prijať pre klienta 

© Copyright 2023 HumanX GROUP. All Rights Reserved.