Assessment centrum/Development centrum

Nedarí sa vám nájsť tých správnych zamestnancov? Plánujete rozvoj plošne alebo podľa individuálne zistených potrieb vašich ľudí? Assessment centrum je komplexný program mapovania silných a rozvojových stránok účastníkov, celkového potenciálu metódami pozorovania na základe daného kompetenčného modelu, expertného posúdenia a vyhodnotenia úrovne celkového potenciálu účastníkov programu vzhľadom na požadovanú úroveň kompetencií pre obsadzovanú pozíciu.

Development centrum je jedna z najspoľahlivejších metód pre rozvoj zamestnancov s najväčším potenciálom pre výkon v danom zamestnaní, či na pozícii. Je to metóda, ktorá jedinečným spôsobom mapuje objektívne rozvojové potreby účastníka a umožňuje následne pripraviť individuálny rozvojový plán podľa jeho skutočných potrieb. Metóda zahŕňa rôzne situácie a úlohy, ktoré korešpondujú s kompetenciami potrebnými pre úspech na danej pozícii. Návrhom úloh Development centra predchádza detailná analýza súčasných a budúcich požiadaviek pre úspešné vykonanie danej práce.

© Copyright 2023 HumanX GROUP. All Rights Reserved.