Nízka investícia a vysoký účinok – webináre na aktuálne témy  

Klienti so skúseným manažmentom a silným HR tímom vedia, že niektoré horúce témy v riadení ľudí a ich výkonu, alebo problémy v tímoch možno veľmi rýchlo a efektívne riešiť pomocou workshopov alebo webinárov. Vyskúšajte riešenie, ktoré je flexibilné, rýchle a finančne maximálne úsporné. Webinár alebo workshop má okrem toho obrovskú výhodu kolektívneho zážitku a diskusie a kolektívneho hľadania optimálneho riešenia. Aktivizuje ľudí, poteší, vyjadrí záujem zamestnávateľa podporiť svoje tímy a zamestnancov. Webinár na aktuálnu tému umožní tému otvoriť, problémy pomenovať a interaktívne prediskutovať. Nielen to – naše webináre vedieme metódou vyhľadania spoločného riešenia a záveru. Vždy ponúkame možnosť, že účastníci worskhopu alebo webinára si spoločne vypracujú postup z workshopu/webinára. Na konci je jasné, čo a ako budeme robiť ďalej – čo si so sebou odnášam!
Pandémia Covid 19 priniesla okamžitý dopyt po pružnej dodávke webinárov na aktuálne témy a problematiku. Či už ide o riadenie tímov na diaľku, ako sa vysporiadať s home office, keď na to doma nie sú podmienky, life-work balance, atď. K tomu prišli neisté časy s vojenským konfliktom v susednej krajine, inflácia a nebývalý cenový rast. Popritom zažívame neustály, všadeprítomný stres. Firmy čelia nárastu netypických požiadaviek zamestnancov na pracovné podmienky a musia sa prispôsobovať, v snahe získať a udržať si čo najkvalitnejších zamestnancov. Lebo iba tí nám zaisťujú žiadúce obchodné výsledky a prosperitu firmy. Spoločnosť HumanX GROUP má prostredníctvom svojich konzultantov bohaté skúsenosti z tvorby workshopov/webinárov na aktuálne témy a flexibilne reaguje na rastúci dopyt.

Výskumy ukazujú, že zamestnanci majú najväčší záujem o témy, ktoré sa ich osobne dotýkajú. Zároveň platí, že ťaživé témy sa preklápajú do pracovného výkonu, (ne)spokojnosti a celkového pocitu životnej (ne)pohody. Pozrime sa spolu na najviac žiadané populárne témy 90-120 minútových workshopov/webinárov, ktoré vás môžu inšpirovať:

TÍMOVÝ PROFIL A TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA – prečo nám to (ne)funguje? Potrebujeme zmeniť/zlepšiť vzťahy a nastavenia, čaká nás dôležitá misia/zmena.

PRÁCA S EMÓCIAMI KEĎ NÁS ZMÁHA STRES - keď je toho na nás priveľa, negatívne emócie a práca s nimi, ako vychádzať s ostatnými, čo robiť a nerobiť, ako si pomôcť – postupy a techniky.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ A PREVENCIA PROTI FINANČNÝM PROBLÉMOM - finančný plán pre život, úvery, exekúcie, investovanie, riziká, čo robiť a čo nie.

NÁVRAT Z HOME OFFICE - sociálne fóbie, mentálne a emocionálne bariéry, strach, pohodlnosť,...a čo s tým.

AKO ODOLAŤ LÁTKOVÝM/NELÁTKOVÝM ZÁVISLOSTIAM - alkoholizmus, drogy, lieky, internet, nakupovanie, sociálne siete,...

SPÄTNÁ VÄZBA A KRITICKÉ TÉMY - vymeňte „sendvičovú techniku“ za účinné kroky.

AKO BUDOVAŤ A POSILŇOVAŤ RESILIENCIU - frustrácie v dobe sociálnych médií, multimédií a trendu priameho okamžitého uspokojovania svojich potrieb a čo s nimi.

RIEŠENIE KONFLIKTOV V KONTEXTE - VUCA SVET - ako si užívať život a prácu a vidieť príležitosť v každom konflikte.

SELF-DEVELOPMENT a SELF-MANAGEMENT - životný plán/neplán, ako na rozvoj svojho potenciálu.

STRATÉGIA PSYCHOLOGICKÝCH OBRANNÝCH MECHANIZMOV V KOMUNIKÁCII LÍDROV, TÍMOV A JEDNOTLIVCOV - rozoznať, chápať, vhodne používať alebo kontrolovať.© Copyright 2023 HumanX GROUP. All Rights Reserved.