Performance Management

Performance Management je koncept a kultúra riadenia firmy a prístup k vedeniu a rozvoju ľudí spôsobom, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť, že budú dosiahnuté krátkodobé aj dlhodobé ciele spoločnosti prostredníctvom procesov maximalizujúcich výkon a potenciál jednotlivých zamestnancov. Samotný proces a jeho postupy sú vedené a realizované už od stupňa líniových manažérov. Hlavná zmena je v posune od tradičných postupov riadenia výkonnosti a smerom k „rozvoju výkonnosti“. Tradičné techniky riadenia výkonu sa presúvajú k účinnejším technikám, ktoré ľudia lepšie prijímajú – rastie interaktivita, angažovanosť, súdržnosť tímov. Performance Management možno zavádzať postupne po jednotlivých fázach a „za pochodu“ ho vylepšovať podľa zistení pri jeho implementácii.
V skratke znamená balík navrhnutých:
- procesov riadenia a komunikácie vrátane manuálov a nástrojov (tools) s jednoduchým použitím pre manažérov a zamestnancov na požadovaných úrovniach
 - súbor Workshopov/tréningov na tvorbu a nácvik používania manuálov a toolov – osvojenie si postupov a ich začlenenie do systému riadenia v spoločnosti.

© Copyright 2023 HumanX GROUP. All Rights Reserved.